เข้าสู่ระบบ


                                     หมายเหตุ : ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ให้ตรวจสอบห้องประชุมก่อนการจอง 1.หน่วยงานที่ต้องการจองห้องประชุม สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันประชุม

                                                                       2.หลังจากใช้ห้องประชุมทุกครั้ง จะต้องทำความสะอาด ปิดไฟ ปิดแอร์ และล็อกห้องประชุมให้เรียบร้อย

                                                                       3.หน่วยงานที่จองห้องประชุมแล้ว (กรณีไม่ยกเลิกการจองห้องประชุม จะต้องรับผิดขอบการใช้ห้องประชุมในช่วงเวลานั้น

               การยกเลิกจองห้องประชุม 1.ผู้จองห้องประชุมสามารถยกเลิกการจองห้องประชุมด้วยตัวเองได้

                                                                       2.ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุมในการยกเลิกห้องประชุม

::.. ระบบการจองห้องประชุมแสดผลได้ดีด้วย Browser Chrome,Internet Explorer(IE) and Firefox ..::

สวนไว้ซึ่งสิทธิ © 2020 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โทร. /โทรสาร. 0 4231 6680-1