สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000203040
วันนี้
วันที่ผ่านมา
สปดาห์
สปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
814
842
3988
193488
20807
22092
203040
Your IP: 54.161.21.157
Server Time: 2017-07-27 21:31:23

     

        วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอนากลาง  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดตลาดสีเขียว ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสีเขียวเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ใน จังหวัดหนองบัวลำภูของศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านการดำเนินงานตลาดสีเขียวชุมชน การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการตลาด ผลผลิตอินทรีย์ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภูประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

2 090660

 

3 090660

 

4 090660

 

5 090660

 

6 090660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
kpi puwa

 2.Somsak59 1 Web

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

Mail moi3160x56

agri2160x56

 

 

BN agrimap5160x56