สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000203040
วันนี้
วันที่ผ่านมา
สปดาห์
สปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
814
842
3988
193488
20807
22092
203040
Your IP: 54.161.21.157
Server Time: 2017-07-27 21:36:33

 

วันที่  24 กรกฎาคม  2560  เวลา  16.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์  นายโชติ  เชื้อโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายอำเภอทุกอำเภอผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้าส่วนราชการ  อัยการ ทหาร ตำรวจ  เข้ารับมอบเสื้อยืดคอโปโลพระราชทาน "ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์"  ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง  76 จังหวัด  จังหวัดละ  10,000  ตัว เพื่อมอบให้แก่ประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศสำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ  อันจะนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประชาชนในชาติ  โดยทรงพระราชปรารถนา ที่จะเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และทรงสำนึกระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานข้อความ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" บนด้านหน้าของเสื้อ ส่วนด้านหลังของเสื้อ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และพระปรมาภิไธย พร้อมข้อความ "พระราชทาน" และ "๑๓ ต.ค. ๕๙" ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์ คำนึงถึงสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระมหากรุณาที่คุณอันประมาณมิได้นี้จะยังคงสถิต ในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถิตในดวงใจ ของประชาชนชาวไทยทั่วหล้าตราบนิจนิรันดร์

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  ได้เรียกประชุม นายอำเภอและส่วนราชการที่รับมอบเสื้อพระราชทาน  พร้อมได้จัดสรรเสื้อพระราชทานให้กับประชาชนในทุกอำเภอ และสถานศึกษา แห่งละ  1,000 ตัว  เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาน นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในห้วงวันที่  28 กรกฎาคม  ถึงวันที่  12 สิงหาคม  2560  โดยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65 พรรษา  ในวันที่  28 กรกฎาคม  2560 บริเวณลานพิธีศาลปู่หลุบ และบริเวณริมทางหลวงหมายเลข  210 เส้นทางจากจังหวัดหนองบัวลำภู ไปจังหวัดอุดรธานี  ระยะทางกว่า  2 กิโลเมตร

2.240760

 3.240760

 4.240760

 5.240760

6.240760 

7.240760

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
kpi puwa

 2.Somsak59 1 Web

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

Mail moi3160x56

agri2160x56

 

 

BN agrimap5160x56