สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000203040
วันนี้
วันที่ผ่านมา
สปดาห์
สปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
814
842
3988
193488
20807
22092
203040
Your IP: 54.161.21.157
Server Time: 2017-07-27 21:34:20

        วันที่ 21 ก.พ. 60  เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพี่อตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการในนโยบายของรัฐบาล ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 ในประเด็นการขับเคลื่อนโครงการนโยบายสำคัญของรัฐ เช่น นโยบายการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ติดตามการดำเนินโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีฯปีการผลิต 2559/60 เป็นต้น โดยได้รับฟังรายงานผลความคืบหน้าการปฏิบัติงานจากหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนองค์กรหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวฯ โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมประชุมนำเสนอในรายละเอียดผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค

         จากนั้น ในช่วงบ่าย นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ที่บ้านบุญทัน หมู่ที่ 2 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการของรัฐบาล ในการใช้งบประมาณในการจัดตั้งร้านค้าประชารัฐประจำหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านได้ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับผ่านกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 250,000 บาท มาลงทุนในการจัดตั้งเป็นร้านค้าประชารัฐในการจำหน่ายปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร เนื่องจากตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีความจำเป็นต้องอาศัยปุ๋ย และสารบำรุงดินเพื่อใช้กับพืชผลทางการเกษตร โดยกองทุนหมู่บ้านบุญทัน เริ่มก่อตั้งด้วยเงินสนับสนุนจากกองทุนหมู่บ้านจำนวน 1,000,000 บาท ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2,200,000 บาท และมีสมาชิก จำนวน 150 ครัวเรือน

2 210260

3 210260

4 210260

 

 

 

 

 

 

 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
kpi puwa

 2.Somsak59 1 Web

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

Mail moi3160x56

agri2160x56

 

 

BN agrimap5160x56