สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000156600
วันนี้
วันที่ผ่านมา
สปดาห์
สปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
140
878
4995
146864
18431
18687
156600
Your IP: 54.145.118.24
Server Time: 2017-05-27 11:29:07

 

• การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไขเพิ่มเติม) คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภูที่2700/2559   หน้าปกคำสั่งการมอบอำนาจ   ผนวก ก(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)   ผนวก ข(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)   ผนวก ค   ผนวก ง(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)   ผนวก จ(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)   ผนวก ฉ
• การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
• คำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 2350/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดหนองบัวลำภู 
• แบบฟอร์มการของบประมาณปีพ.ศ.2561 รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายข้อมูลพื้นฐานโครงการฯ  แบบ จ.2  แบบ จ.3       
 แบบฟอร์มบันทึกการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ (ผวจ.) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

• นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2561 - 2564)

และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไฟล์แนบที่ 1  ไฟล์แนบที่ 2

ไฟล์แนบที่ 3 ไฟล์แนบที่ 4  แบบรายงาน

•แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)เป็นส่วนประกอบ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
• การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 ตัวอย่างแบบรายงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท จังหวัดหนองบัวลำภู

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

• สัตว์น้ำประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

• บัญชีชุดโครงการปี 2560 (แบบ จ.2)

• ขอเชิญร่วมรับฟังรายการวิทยุ รายการ "มหาดไทยชวนรู้" คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
kpi puwa

 2.Somsak59 1 Web

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

Mail moi3160x56

agri2160x56

 

 

BN agrimap5160x56