θ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0207.4/ว6129 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Facebook ชื่อ Page มหาดไทย Knowledge Management

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

ดาวน์โหลด


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56