θ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0207.4/ว6129 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Facebook ชื่อ Page มหาดไทย Knowledge Management

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

ดาวน์โหลด


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 Resize2

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

right banner 01 calendar

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56agri2160x56