นาวัง

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอนาวัง

คำขวัญอำเภอนาวัง

“สวยสุดล้ำถ้ำผาเวียง   ลำพะเนียงน้ำใส

ไปขึ้นเขาไหว้พระ   สู่แดนธรรมะถ้ำเอราวัณ

  อำเภอนาวัง อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหนองบัวลำภู ห่างจากตัวจังหวัด ๔๓ กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง เป็น ๕ ตำบล คือ นาเหล่า นาแก วังทอง เทพคีรี และวังปลาป้อม     มีแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ดังต่อไปนี้

วัดถ้ำเอราวัณ

  วัดถ้ำเอราวัณ ตั้งอยู่บ้านผาอินทร์แปลง ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นวัดสังกัดธรรมยุตินิกาย ภายในวัดนอกจากจะเป็นวัดที่มีความสงบร่มรื่นแล้ว ยังมีถ้ำเอราวัณ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และขึ้นชื่อของจังหวัดหนองบัวลำภู

  ถ้ำเอราวัณ ถ้ำเอราวัณ ตามประวัติความเป็นมาของถ้ำอันเป็นมรดกทางธรรมชาติแห่งนี้ไม่มีหลักฐานว่า ผู้ใดเป็นผู้ค้นพบครั้งแรกเมื่อใด แต่มีเรื่องเล่าว่า ประมาณ ปี พ.ศ.๒๑๐๖ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเจ้า ทรงยกกองทัพออกต่อต้าน กองทัพพระเจ้าหงสาวดี ของพม่า ทรงเสียทีข้าศึกแตกพ่ายย่อยยับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงรวบรวมเอาแม่ทัพนายกองไพร่พลราษฎรออกเดินทาง หลบหนีไปทางด้านทิศตะวันตก เพื่อหาสถานที่ปลอดภัยหลบซ่อนข้าศึก จนมาถึงบริเวณเทือกเขาผาวัง ซึ่งมีเขาลูกหนึ่ง(ปัจจุบันคือถ้ำเอราวัณ) จึงมอบให้เจ้าชายนาเรือและเจ้าชายวรวงศ์ผู้เป็นพระอนุชา แบ่งกำลังไพร่พลราษฎรครึ่งหนึ่งประจำอยู่ที่ถ้ำเอราวัณ เพื่อซ่องสุมกำลังฝึกทหารและสะสมเสบียงอาหารเก็บไว้ในการทำศึกสงครามกู้แผ่น ดินต่อไป จากนั้นก็ไม่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับถ้ำเอราวัณอีก จนต่อมา

“พระครูปลัดฝั่นปาเรสโก” ได้ธุดงค์มาพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่เชิงเขา ท่านเห็นเป็นที่เหมาะสมต่อการทำความเพียรบำเพ็ญภาวนา จึงได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๒โดยใช้ชื่อว่า “วัดถ้ำช้าง” หรือวัดผาถ้ำช้างตามชื่อภูเขาถ้ำช้างที่ชาวบ้านเรียกกัน ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทรัพย์สร้าง รูปปั้นช้างเอราวัณ พาหนะของพระอินทร์ เอาไว้ตรงเชิงบันไดขึ้นถ้ำ จึงเรียกชื่อวัดใหม่ว่า“วัดถ้ำเอราวัณ” และเรียกชื่อของถ้ำว่า“ถ้ำเอราวัณ” เพื่อให้สอดคล้องกัน ชื่อถ้ำเอราวัณจึงมาถึงเท่าทุกวันนี้ เดิมการเที่ยวก็ค่อนข้างทุลักทุเล เพราะต้องป่ายปีนเขาขึ้นไปยังถ้ำ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มีผู้บริจาคทรัพย์ สร้างบันไดปูนซีเมนต์วนไปตามทางชันของเขาอย่างมีศิลปะจำนวน ๖๒๑   ขั้น บริเวณปาก ถ้ำมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีพระนามว่า “พระพุทธชัยศรีมหามุนีตรีโลกนาถ” ซึ่งมีพุทธลักษณะได้สัดส่วนงดงาม สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ สมเด็จพระมหาวีรวงค์วัดพระศรีมหาธาตุเป็นผู้ถวายพระนาม ตรงหน้าพระพุทธรูปเป็นลานกว้างสำหรับยืนรับลมชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามตามธรรมชาติ ภายในถ้ำเป็นห้องโถงกว้างขวาง และเป็นสถานที่ ที่มาแห่งนิทานพื้นบ้านเรื่อง “นางผมหอม” มีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา

  การเดินทาง ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ บริเวณหลัก กม.ที่ ๑๓ (หนองบัวลำภู – เลย ) ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภู ๔๕ กม. มีทางแยกขวามือเข้าไปอีก ๒ กม.


วัดถ้ำผาเวียง

     วัดถ้ำผาเวียงอยู่ในเขตบ้านผาเวียง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในบริเวณวัดจะมีถ้ำผาเวียงและมีถ้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "ถ้ำผากลาง"มีบันใดคอนกรีตขึ้นถึง ปากถ้ำ ถายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก และยังมีถ้ำธรรมมาสน์ ถ้ำประทุนถ้ำเพียงดิน ถ้ำคอกเนื้อใหญ่ ถ้ำคอกเนื้อน้อยและมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยกว่าอีก ๔๐ ถ้ำผาเวียงมีตำนานเล่าขานถึงความเป็นมา ที่ได้ชื่อว่าผาเวียง ว่า สมัยก่อนมีพญานาคที่มาจากนครเวียงจันทน์ ชื่อว่าอ้ายโก่ย ซึ่งอ้ายโก่ยจะมีศัตรูชื่อพญานาคเหล็กชีด้ามแตก ซึ่งพญานาคทั้งสองได้สู้รบกันมาตลอดจนอ้ายโก่ยคิดจะยอมแพ้เหล็กชีด้ามแตก โดยจะมอบแม่น้ำโขงให้เป็นทาง สัญจรของเหล็กชีด้ามแตก แต่ยังไม่ทันที่อ้ายโก่ยจะยอมแพ้ ก็ได้พบชายชราผู้หนึ่งซึ่งชายชราผู้นั้นได้บอกกับอ้ายโก่ยว่าจะช่วยเหลือ จนกระทั่งทั้งสองกำลังสู้รบกันอยู่บนหน้าผาแห่งหนึ่ง ชายชราก็ได้ช่วยเหลืออ้ายโก่ยโดยการใช้หน้าไม้ยิงหน้าไม้ไปที่ตาของพญานาค เหล็กชีด้ามแตก จนพ่ายแพ้ไป หลังจากนั้นอ้ายโก่ยจึงได้เห็นสถานที่ที่ตนเองรบชนะ ก็คือผาเวียงในปัจจุบัน จึงได้สร้างถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยอีกหลายๆ ถ้ำ จึงกลายเป็นถ้ำต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณผาเวียงอีกมากมาย และได้ตั้งชื่อผาแห่งนี้ว่า “ผาอ้ายโก่ยเวียงจันทน์” ซึ่งได้กลายมาเป็น “ผาเวียง” ในปัจจุบัน

   การเดินทาง ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (หนองบัวลำภู –เลย ) ถึงบ้านเทพคีรี แยกขวาเข้าไปอีกประมาณ ๑๕ กิโลเมตร   รวมห่างจากตัวเมือง หนองบัวลำภู ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร


วัดป่าภูฝางสันติธรรม

   วัดป่าภูฝางสันติธรรม ตั้งอยู่บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๙ ตำบลวังทอง สังกัดธรรมยุตินิกาย เป็นศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญของอำเภอนาวัง และจังหวัดหนองบัวลำภูโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นประจำจากหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ทั้งในเขตอำเภอนาวังและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเคยเป็นสถานที่อบรมบำบัด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ของจังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา สืบเนื่องจากมีสถานที่ ที่เหมาะสม สงบ ร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมีเสนาสนะที่สวยงามและใหญ่โต มีเจ้าอาวาส คือพระอาจารย์เกรียงไกร โฆสธมโม โดยวัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙


หลวงปู่สมหวังรัตนมณี (วัดถ้ำผาวัง)

   หลวงปู่สมหวังรัตนมณี ตั้งอยู่ภายในวัดถ้ำผาวัง บ้านโนนภูทอง ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๗ เมตร สูง ๑๒ เมตร บริเวณที่ตั้ง ตั้งอยู่เชิงเขาผาวัง ติดถนนหนองบัวลำภู – เลย หันหน้าไปทางถนนหรือทางทิศใต้ โดยชาวบ้านได้บริจาคทรัพย์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๗ มีบันไดทางขึ้น จำนวน ๕๘ ขั้น ผู้คนเดินทางสัญจรผ่านไป-มา ได้สักการบูชา และได้ขอพร เป็นที่สมหวัง จึงได้ตั้งชื่อว่า “หลวงปู่สมหวังรัตนมณี”

  การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ ๕๐ กม.ตามเส้นทางหนองบัวลำภู – เลย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐

ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดทรงธรรมบรรพต

   ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดทรงธรรมบรรพต ตั้งอยู่ที่บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังทองเป็นสถานที่ จัดตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลวังทองโดยได้จัดตั้งโครงการขึ้น เมื่อ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนระดับดีเด่นของ จังหวัด และในปี ๒๕๕๔ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ระดับ ๔ ได้รับโล่จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี พระครูประทีปธรรมธร เป็นเจ้าอาวาส และประธานโครงการ  

   การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ เส้นทางหนองบัวลำภู – เลย

อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง

   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านไทยนิยม ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีบรรยากาศสบายน่าท่องเที่ยว มีแพบริการแบบขึงเชือกสำหรับชักแพออกไปรับบรรยากาศกลางลำน้ำ และ อาหารอร่อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนทุกท่าน

   การเดินทาง ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ เส้นทางหนองบัวลำภู – เลย ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ ๔๕ กม. มีทางแยกเข้าไปซ้ายมือ เข้าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร

ถ้ำผาเจาะ

    ถ้ำผาเจาะ อยู่ในเขตบ้านผาเจาะ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นถ้ำที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นปากถ้ำมองเห็นแต่ไกล ลักษณะเป็นภูเขาหินแกรนิตตั้งโดดเด่น ภูเขาลูกนี้อยู่ติดถนนหนองบัวลำภู – เลย ด้านล่างเป็นที่ตั้งวัดพุทธบรรพต   เป็นถ้ำที่ผู้คนสัญจรไปมาได้เห็นรูปลักษณ์ภายนอกเป็นส่วนมากจะมีน้อยคนนัก ที่ได้เห็นภายในถ้ำ อาจจะเนื่องจากขาดการพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีคนเล่าว่าภายในถ้ำนั้นสวยงามมาก น่าเที่ยวชม แต่ลำบากในการเดินทางบ้างเล็กน้อย มีความเสี่ยงต่อการเข้าไปเที่ยวชม ภายในถ้ำเป็นหุบเหว จึงอาจจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาแต่เหมาะต่อผู้ที่ชอบผจญภัย ถ้ำผาเจาะมีตำนานเล่าขานมาว่า ในอดีตกาลนานมาแล้ว ช่วงที่กำลังมีการสร้างพระธาตุพนมอยู่นั้น มียักษ์กุมภัณฑ์ตนหนึ่ง ได้เดินทางพร้อมกับนำตระกร้าบรรจุสิ่งของมากมายเพื่อนำไปบรรจุไว้ในพระธาตุ พนม ระหว่างเดินทางได้พบกับยักษ์อีกตนหนึ่ง(ซึ่งคือบริเวณที่ตั้งของผาเจาะใน ปัจจุบัน) ยักษ์ตนนี้จึงได้บอกกับยักกุมภัณฑ์ว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้ว ยักษ์กุมภัณฑ์ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเสียใจมากที่ไปไม่ทันจึงได้ทิ้งตระกร้า ไว้ และต่อมาตระกร้าใบนั้นก็ได้กลายเป็นหินซึ่งมีลักษณะเหมือนผาเจาะในปัจจุบัน

  การเดินทาง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ ๔๐   กิโลเมตรถึงบ้านผาเจาะแยกซ้ายทางเข้าวัดพุทธบรรพต ถึงถ้ำประมาณ ๕๐๐ เมตร