ข้อมูลการเดินทาง

ทางรถยนต์....

   จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรีบริเวณ กม.ที่ ๑๐๗ แล้วขับเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ (มิตรภาพ) ถึงอำเภอสีคิ้วเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอด่านขุนทด  จตุรัส ชัยภูมิ แก้งคร้อ  ภูเขียว  ชุมแพ  ศรีบุญเรือง  หนองบัวลำภู  ระยะทางประมาณ ๕๑๘ กม. ..หรือตามถนนมิตรภาพไปนครราชสีมา ขอนแก่น ออกกจากขอนแก่นไปทางอุดรธานีประมาณ ๒๗ กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ ไปอำเภออุบลรัตน์ - โนนสัง - หนองบัวลำภู รวมระยะทางประมาณ ๕๕๙ กม.

ทางเครื่องบิน..   เดินทางโดยเครื่องบินไปยังจังหวัดอุดรธานี แล้วนั่งรถยนต์โดยสารประจำทางจากอุดรธานีไปจังหวัดหนองบัวลำภู   (ระยะทางประมาณ ๔๕ กม.) 

ทางรถไฟ..  เดินทางโดยรถไฟไปยังจังหวัดอุดรธานี แล้วนั่งรถยนต์โดยสารประจำทางจากอุดรธานีไปยังจังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะทางประมาณ ๔๕ กม.)

เส้นทางการเดินรถ
หมวดการเดินรถ
 
เส้นทาง
ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ลักษณะถนน
ผู้ประกอบการ
หมวด 1
สายที่ 1
สายที่ 2
สายที่ 3
สายที่ 4
สายที่ 5
บ้านขาม - บ.ข.ส. - บ้านคืมชาด
บ.ข.ส. - ศูนย์ราชการ - รอบเมือง
บ.ข.ส. - โรงพยาบาลหนองบัวลำภู - บ้านหนองสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิค - กศน.
บ.ข.ส. - รพช.
19
10
18.6
11.6
-
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง
บริษัท หนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด
บริษัท หนองบัวลำภูทัวร์ จำกัด
สหกรณ์บริการเดินรถหนองบัวลำภู จำกัด
บริษัท หนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด
บริษัท หนองบัวลำภูทัวร์ จำกัด
หมวด 2
สายที่ 5 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู -ศรีเชียงใหม่      
หมวด 3
สาย 220
สาย 243
สาย 244
สาย 246
สาย 247
สาย 248
สาย 249
สาย 294
สาย 295
สาย 300
สาย 528
สาย 532
สาย 568
สาย 578
สาย 580
สาย 596
สาย 802
สาย 803
สาย 804
สาย 805
อุดรธานี - เลย
อุดรธานี - โนนสัง
อุดรธานี - หนองบัวลำภู
อุดรธานี - น้ำโสม
หนองบัวลำภู - นายูง
โนนสัง - หนองวัวซอ
สุวรรณคูหา - หนองคาย
หนองบัวลำภู - หนองคาย
ชุมแพ - ศรีบุญเรือง
ภูเวียง - นากลาง
ศรีบุญเรือง - อุบลรัตน์
อุดรธานี - ชุมแพ
เอราวัณ - หนองหิน
นาด้วง - ศรีบุญเรือง
หนองบัวลำภู - สังคม
ขอนแก่น - ศรีบุญเรือง
ขอนแก่น - ศรีบุญเรือง - หนองบัวลำภู
ชัยภูมิ - หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู - บึงสามพัน
ขอนแก่น - ศรีบุญเรือง - หนองบัวลำภู
143
96
46
110
122
59
34 
12689
66
133
45
103
138
105187
321
138
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง+ลูกรัง
ลาดยาง+ลูกรัง 
ลาดยาง+ลูกรัง
ลาดยาง+ลูกรัง 
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง+ลูกรัง 
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง+ลูกรัง
ลาดยาง+ลูกรัง
ลาดยาง+ลูกรัง
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง
บริษัท หนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด
บริษัท หนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด
บริษัท หนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด
บริษัท หนองวัวซอขนส่ง จำกัด 
บริษัท ศรีกุดจับเดินรถ จำกัด
บริษัท หนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด
บริษัท สหโนนสังเดินรถ จำกัด
บริษัท อุดร - ชุมแพ จำกัด
บริษัท ขอนแก่นเมืองเลย จำกัด
บริษัท สหภูเวียงเดินรถ จำกัด
บริษัท น้ำโสมหนองบัวบัวลำภู จำกัด
บริษัท สหภูเวียงเดินรถ จำกัดบริษัท ชัยภูมิจงเจริญขนส่ง จำกัด
บริษัท สุขประเสริฐเดินรถ จกัด
บริษัท สหภูเวียงเดินรถ จำกัด
หมวด 4
สาย 4183
สาย 4401
สาย 4434
สาย 4483
สาย 4488
สาย 4491
สาย 4505
สาย 4506
สาย 4507
สาย 4523
สาย 4567
หนองบัวลำภู - ศรีบุญเรือง 
ศรีบุญเรือง - บ้านโนนเมือง - นากลาง
หนองบัวลำภู - บ้านภูพระ
หนองบัวลำภู - บ้านนาด่าน - สุวรรณคูหา
หนองบัวลำภู - พิจิตรพัฒนา - สุวรรณคูหา
นากลาง - บ้านโนนผักหวาน
หนองบัวลำภู - บ้านกุดจิก
หนองบัวลำภู - บ้านนาเลิง - ศรีบุญเรือง
หนองบัวลำภู - บ้านหนองกุงแก้ว
นากลาง - สุวรรณคูหา
หนองบัวลำภู - บ้านถิ่น - บ้านท่าลาด
33
55
47
70
74
21
27
45
58
59
59
ลาดยาง
ลาดยาง+ลูกรัง
ลาดยาง+ลูกรัง
ลาดยาง
ลาดยาง
ลาดยาง+ลูกรัง
ลาดยาง+ลูกรัง
ลาดยาง+ลูกรัง
ลาดยาง+ลูกรัง
ลาดยาง
ลาดยาง

บริษัท สหภูเวียงเดินรถ จำกัด
หจก. หนองบัวสหวัฒนา
บริษัท หนองบัวเดินรถ จำกัด
บริษัท สายชลจริญทรัพย์ จำกัด
หจก. หนองบัวสหวัฒนา
สหกรณ์บริการเดินรถหนองบัวลำภู จำกัด
หจก. อุไรรัตน์เดินรถ
หจก. อรุณช่างขนส่ง
หจก. สายชลเจริญทรัพย์
บริษัท หนองบัวเดินรถ จำกัด
รถขนาดเล็ก
สาย 42010
สาย 42020
บ้านเทพคีรี - บ้านโคกหนองบัว
ศรีบุญเรือง - บ้านโนนสมบูรณ์
21
25
ลาดยาง+ลูกรัง
ลาดยาง+ลูกรัง
บริษัท สหกรณ์บริการเดินรถ อุดรธานี จำกัด
หจก. กู้ทรัพย์ เดินรถ

หมวด 1 ในเขตเทศบาล

สายเดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการชื่อเส้นทางอัตราค่าบริการ
สายที่ 1 บริษัทหนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด ร.ร.บ้านขาม-ม.รามฯ 8 - 14 บาท ตลอดสาย
สายที่ 2 บริษัทหนองบัวลำภูทัวร์ จำกัด สถานีขนส่งฯ-ศูนย์ราชการ-รอบเมือง 8 บาท ตลอดสาย
สายที่ 2 สหกรณ์บริการเดินรถหนองบัวลำภู จำกัด สถานีขนส่งฯ - โรงพยาบาล-หนองสวรรค์ 8 บาท ตลอดสาย
สายที่ 4 บริษัทหนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด วิทยาลัยเทคนิค-ศูนย์ราชการ-กศน.-นภ. 8 บาท ตลอดสาย
สายที่ 5 บริษัทหนองบัวลำภูทัวร์ จำกัด วงกลมสถานีขนส่งฯ - ร.พ.ช. 8 บาท ตลอดสาย

หมวด 2 จังหวัดหนองบัวลำภู - กรุงเทพฯ

สายเดินรถชื่อผู้ประกอบการชื่อเส้นทางอัตราค่าบริการ
สายที่ 5 บริษัทขนส่ง จำกัด กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู - ศรีเชียงใหม่ ป.1 460 บาท ป.2 307 บาท VIP 610 บาท

หมวด 3 จังหวัด - จังหวัด 

สายเดินรถชื่อผู้ประกอบการชื่อเส้นทางอัตราค่าบริการ
สาย 220 บริษัทหนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด อุดรธานี - เลย 32
สาย 243 บริษัทหนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด อุดรธานี - โนนสัง 40
สาย 244 บริษัทหนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด อุดรธานี - หนองบัวลำภู 7-15
สาย 246 บริษัทศรีกุดจับ จำกัด อุดรธานี - โนนสัง 7 - 23
สาย 247 หจก.สุวรรณคูหาขนส่ง จำกัด หนองบัวลำภู - นายูง 4 - 49
สาย 248 บริษัทหนองวัวซอขนส่ง จำกัด โนนสัง - หนองวัวซอ 10 - 30
สาย 249 บริษัทศรีกุดจับเดินรถ จำกัด สุวรรณคูหา - บ้านผือ 6 - 10
สาย 294 บริษัทหนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด หนองบัวลำภู - หนองคาย 7 - 58
สาย 295 บริษัทสหสีชมพู จำกัด ชุมแพ - ศรีบุญเรือง 7 - 27
สาย 528 บริษัทสหโนนสัง จำกัด ศรีบุญเรือง - อุบลรัตน์ 6 - 35
สาย 532 บริษัทอุดรธานี - ชุมแพ จำกัด อุดรธานี - ชุมแพ 54 - 82
สาย 568 บริษัทขอนแก่นเมืองเลข จำกัด เอราวัณ - หนองหิน 7 - 25
สาย 578 บริษัทสหภูเวียงเดินรถ จำกัด นาด้วง - ศรีบุญเรือง 8 - 53
สาย 580 บริษัทน้ำโสม จำกัด หนองบัวลำภู - สังคม 60
สาย 596 บริษัทสหภูเวียงเดินรถ จำกัด ขอนแก่น - ศรีบุญเรือง 90
สาย 636 บริษัทขนส่ง จำกัด เชียงใหม่ - อุดรธานี ป.1 563 ป.2 438 VIP. 657
สาย 644 บริษัทนครไทย จำกัด พิษณุโลก - อุดรธานี ป.2 234
สาย 661 บริษัทจักรพงษ์ จำกัด เชียงราย - นครพนม ป.1 808
สาย 802 บริษัทสหพงหนีบฯ จำกัด ขอนแก่น - อุบลรัตน์ - หนองบัวลำภู 32 - 76
สาย 803 บริษัทชัยภูมิจงเจริญฯ จำกัด ชัยภูมิ - หนงบัวลำภู 8 - 83
สาย 805 บริษัทสหภูเวียงเดินรถ จำกัด ขอนแก่น - ศรีบุญเรือง - หนงบัวลำภู 24 - 90
สาย 809 บริษัทจงเจริญกรุ๊ป จำกัด ชัยภูมิ - หนองคาย 250

หมวด 4 จังหวัด - อำเภอ - ตำบล - หมู่บ้าน

สายเดินรถชื่อผู้ประกอบการชื่อเส้นทางอัตราค่าโดยสาร
สาย 4180 บริษัทหนองบัวลำภูเดินรถจำกัด หนองบัวลำภู - ศรีบุญเรือง 8 - 14 บาท
สาย 4401 บริษัทสหภูเวียงเดินรถจำกัด ศรีบุญเรือง- โนนเมือง - นากลาง 8 - 21 บาท
สาย 4434 หจก.หนองบัวสหวัฒนา หนองบัวลำภู - บ้านภูพระ 8 - 19 บาท
สาย 4483 บริษัทหนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด. หนองบัวลำภู-บ้านหนองด่าน-สุวรรณคูหา 8 - 19 บาท
สาย 4488 หจก.สายชลเจริญทรัพย์ หนองบัวลำภู-บ้านกุดจิก-สุวรรณคูหา 8 - 19 บาท
สาย 4491 หจก. หนองบัวสหวัฒนา นากลาง - บ้านโนนผักหวาน 8 - 19 บาท
สาย 4505 สหกรณ์บริหารเดินรถหนองบัวฯ จำกัด หนองบัวลำภู - บ้านทุ่งโปร่ง 4 - 14 บาท
สาย 4523 หจก.สายชลเจริญทรัพย์ นากลาง - สุวรรณคูหา 5 - 27 บาท
สาย 4507 หจก.อรุณช่างขนส่ง หนองบัวลำภู - บ้านหนองกุงแก้ว 8 - 19 บาท
สาย 4567 บริษัทหนองบัวลำภูเดินรถ จำกัด หนองบัวลำภู - บ้านถิ่น - บ้านท่าลาด 8 - 19 บาท
สาย 4616 หจก.สายชลเจริญทรัพย์ นากลาง - บ้านโนนงาม 8 - 12 บาท
สาย 4677 สหกรณ์บริการอุดรธานีเดินรถ จำกัด บ้านเทพคีรี - บ้านโคกหนองบัว 8 - 12 บาท