จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีลงนาม MOU โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานพิธีลงนาม MOU โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร ให้เกษตรกรมีผู้รับซื้อผลผลิตที่แน่นอน โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพีธีฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

e1

e2

e3


 

pvj1 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56