จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชิวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชิวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

14 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำ-อุปโภคบริโภค โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้ไปขยายผลในชุมชน พร้อมมอบสิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำอุปโภค-บริโภคให้แก้โรงเรียนหรือชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 40 เครื่อง เพื่อดำเนินการติดตั้งและใช้ประโยชน์ต่อไป

za1

za2

za3

za4

za5

za6

za7

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56