จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดงาน "มหกรรมขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1"  (จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองบัวลำภู) เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561  ณ ตลาดโพศรีวิลเลจ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ca1

ca2

ca4

ca5

ca6

ca7

ca8

ca9

ca11

ca12


 

pvj1 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56