จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป้นประธานเปิดการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงาน เช่น การทำขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรการสำรวจทำรหัสประจำต้นไม้ รหัสพิกัด การสำรวจเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช สัตว์ หินแร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมต่างๆ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 180731 0037

281436

281440

281439

281441

281443

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56