จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกรองน้ำ อุปโภค บริโภค แก่สถานศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกรองน้ำ อุปโภค บริโภค แก่สถานศึกษา

31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นตัวแทน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกรองน้ำ อุปโภค บริโภค จำนวน 1 เครื่อง  ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีมีดำริให้จังหวัดหนองบัวลำภูส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวให้แก่โรงเรียนบ้านวังมนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีส่วนราชการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 180731 0056

 180731 0057

 180731 0047

 180731 0035

 180731 0071

 180731 0015

 180731 0003

 180731 0030

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56