จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา

25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายธนากร    อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 14 ต้น ปลูกต้นพะยูงต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 10,000 ต้น และกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) บริเวณพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมขุดลอกและกำจัดผักตบชวาระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ณ ลำห้วยเชียง ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภูด้วย

       และเวลา 10.30 น. แหล่งน้ำเสาเล้า บ้านกองแป่ม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เป็นปลาทั่วไป 400,000 ตัว ปลาบึก 67 ตัว และกุ้ง 50,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา และเป็นการขยายพันธ์เพิ่มปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำให้แหล่งน้ำในชุมชนด้วย โดยทั้ง 3 กิจกรรมมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

10

11

44

55

88

101

22

33

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56