จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

18 กรกฎาคม 2561 09.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนซึ่งมีหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชการต่างๆร่วมออกหน่วยบริการ พร้อมมอบพันธุ์ปลา มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และมอบถุงยังชีพเครื่องนุ่งหุ่มให้แก่ราษฎร โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  ณ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

332752

332750

332755

332756

332753

332754

332757

332758

332759

332760

332761

332750

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56