จังหวัดหนองบัวลำภูประชุมจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวเพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานจัดการประชุมจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

293880

293959

293972

293957 1

293881 1

293882 3


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56