ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะเข้าร่วมชี้แจงโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะเข้าร่วมชี้แจงโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องการขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายธนากร   อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายโชติ  เชื้อโชติ รองผู้ว่าาชการจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวาระดังกล่าว   ณ ตึกภักดีบดินทร์  ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

66674

66699

66700

66810


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56