จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมหารือกำหนด Route การท่องเที่ยวภายใต้วิสัยทัศน์ "หนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

จังหวัดหนองบัวลำภู ปะชุมหารือกำหนด Route การท่องเที่ยว

ภายใต้วิสัยทัศน์ "หนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว"  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์    ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานหารือกำหนด Route การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจวบู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมภูพาคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 7  11

 7  2

68537


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56