จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุข เพื่อไทยนิยม ยั่งยืน ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุข เพื่อไทยนิยม ยั่งยืน ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

5 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง จังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุข เพื่อไทยนิยม ยั่งยืน ด้วยวิจัยและนวัตกรรม มีกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ” และ “เครื่องอบแห้งแบบทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้” โดยมีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องกว่า 60 คน เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ณ สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จำกัด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

157648

157651

157649

157656

157657

157642157665

157663

157662

157703

157646

157644

157645


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56