ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อน "หนองบัวลำภู Model"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อน "หนองบัวลำภู Model" โดยกลไกสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภูให้ดียิ่งขึ้น...
4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิริวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อน "หนองบัวลำภู Model" โดยกลไกสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน และประเด็นเรื่องเทคโนโลยีการผลิตผ้าไหมทอมืออย่างมีคุณภาพโดยกลไกสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม  โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
154356
154359
154363
154367
157287
157288
157289
157290


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56