จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อจัดการปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อจัดการปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม ณ  ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาสารเคมีตกค้าง   ในสิ่งแวดล้อม และกรอบแนวทางการวิจัยในประเด็นการจัดการปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม

2.020461

3.020461

1.020461

 


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56