จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จ.หนองบัวลำภู

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30น.พิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จ.หนองบัวลำภู โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  บริษัทไทยเบพเวอเรจ จำกัด มหาชนผู้แทนบริษัทประชารัฐสามัคคีฯ และ บริษัทเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภูและโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ณ.ห้องประชุมสัตตบงกช รพ.หนองบัวลำภู

2.220261

3.220261

1.220261


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56