จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  ณ ภูหินลาดช่อฟ้า ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูและสำรวจพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูพานน้อย

2.workshop 140261

3.workshop 140261

4.workshop 140261

1.workshop 140261


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56