จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและพัฒนาอาชีพ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและพัฒนาอาชีพ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินโครงการคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ OTOP โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มอาชีพ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

2.310161

1.310161

 


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

ITA nb

agri2160x56