จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุมกำหนดแนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ - วิถีหนองบัวลำภู

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 10 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ - วิถีหนองบัวลำภู โดยได้หารือแนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชอินทรีย์ และการลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตร พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

2.Organic farming100161

3.Organic farming100161

1.Organic farming100161

 


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56agri2160x56