จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมงานวันร่วมน้ำใจให้กาชาด

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู โดยร่วมมอบสิ่งของและเงินสนับสนุน

ให้กับกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นรางวัลในการออกร้านกาชาด ในงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2561 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู

2.Red Cross090161

 1.Red Cross090161


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56