จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "วิ่งด้วยใจ ให้ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 1"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 05:45 น.  ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวิ่งการกุศล รายการ “วิ่งด้วยใจ ให้ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 1” เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลำภู และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพตัวเอง ไม่ให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงในอนาคต ซึ่งจากการสำรวจมีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการความช่วยเหลือประมาณ 400 กว่าราย และมีการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยโรคไร้เชื้อ และหลอดเลือดหัวใจ สมอง มีมากขึ้น ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นผู้ป่วยติดเตียงในอนาคต ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน และสมัครซื้อเสื่อเพื่อรวมกิจกรรมเป็นจำนวนมากจำนวน เงินที่ได้ในการกิจกรรมในครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

2.patrunning1 070161

 

3.patrunning1 070161

4.patrunning1 070161

5.patrunning1 070161

1.patrunning1 070161

6.patrunning1 070161

 


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56agri2160x56