จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
หมวด: fonpage
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560 11:06
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560 11:11
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560 11:06
เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
ฮิต: 311

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น.  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  พร้อมด้วย  นายโชติ  เชื้อโชติ   นายเวียงชัย  แก้วพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   ณ  ห้องประชุมพระวอพระตา (POC) ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ และแนวทางดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

2.061160 Plan61

3.061160 Plan61

1.061160 Plan61