จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น.  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  พร้อมด้วย  นายโชติ  เชื้อโชติ   นายเวียงชัย  แก้วพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   ณ  ห้องประชุมพระวอพระตา (POC) ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ และแนวทางดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

2.061160 Plan61

3.061160 Plan61

1.061160 Plan61


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56