จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น.  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  พร้อมด้วย  นายโชติ  เชื้อโชติ   นายเวียงชัย  แก้วพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   ณ  ห้องประชุมพระวอพระตา (POC) ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ และแนวทางดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

2.061160 Plan61

3.061160 Plan61

1.061160 Plan61


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 Resize2

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

right banner 01 calendar

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56agri2160x56