จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู (กรอ.นภ.) ครั้งที่ 2/2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.00 น.  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู (กรอ.นภ.) พร้อมด้วย  นายโชติ  เชื้อโชติ   นายเวียงชัย  แก้วพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   ณ  ห้องประชุมพระวอพระตา (POC) ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ประชุมได้แจ้งคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู (กรอ.นภ.) เพื่อเป็นกลไกในการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดและให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ กบจ. เพื่อการพัฒนา แก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เข้มแข็ง โดยเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและระดับภาคตามนโยบายของรัฐบาล

2.061160 2

1.061160 2


 

pvj1 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56