สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ให้ จังหวัดหนองบัวลำภู น้อมนำถวายพระอามหลวง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่  3  พฤศจิกายน  2560   เวลา  10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้จังหวัดหนองบัวลำภู  น้อมนำถวาย ณ ที่วัดศรีสระแก้ว (พระอาราหลวง)   ตำบลนามะเฟือง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีนายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู   เป็นประธาน พร้อมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

โดยกฐินครั้งนี้ พระครูอุดมธรรมภาณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว  พระอารามหลวง   ได้รับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์ของวัด ให้เป็นผู้รับในพิธีอุปโลกนกรรม ครองผ้ากฐิน สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนายอดเงินทั้งสิ้น 820,799 บาท (แปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

2.Kratin Praraciatan 031160

3.Kratin Praraciatan 031160

4.Kratin Praraciatan 031160

1.Kratin Praraciatan 031160


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56