จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ 2/2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดหนองบัวลำภู  ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อร่วมพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.ของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2561 

2.rspg NB 051060

4.rspg NB 051060

5.rspg NB 051060

1.rspg NB 051060


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56