นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ อปท. และองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนกันยายน 2560 ที่ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มี

พิธีมอบเงินพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2560  พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ to be number one จังหวัดหนองบัวลำภู พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการดำเนินงานป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ พิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเงินสดและเกียรติบัตรการประกวด "อำเภอสะอาด" พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 "พิษณุโลกเกมส์" พิธีมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงานระดับประเทศ และการประมวลงานจังหวัดหนองบัวลำภู ในห้วงเดือนที่ผ่านมา

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด ตลอดจน ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

2.SEP290960

3.SEP290960

4.SEP290960

5.SEP290960

6.SEP290960

1.SEP290960


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 Resize2

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000278330
วันนี้
วันที่ผ่านมา
สปดาห์
สปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
123
770
5113
267173
16989
25911
278330
Your IP: 54.80.132.10
Server Time: 2017-10-21 13:21:59

 

Mail moi3160x56agri2160x56