จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และหัวกลุ่มที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนกันยายน 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

  วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ที่ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการครบ 60 ปี ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการครบ 20 ปี และได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด ตลอดจน ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

2.Amphoe290960

3.Amphoe290960

3.Amphoe290960

5.Amphoe290960

1.Amphoe290960


 

pvj1 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56