นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นประธานในการประชุม รับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อที่จะบูรณาการทุกภาคส่วน ให้ขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลของกระทรวงและจังหวัดให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรมเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้ระดมความคิด จากภาคส่วนราชการและภาคประชาชนทุกภาคส่วน

2.Plan62

3.Plan62

4.Plan62

5.Plan62

1.Plan62

6.Plan62 Crop


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56