จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว "ปั่น-ปลูกกระเจียว เที่ยวภูเก้า-ภูพานคำ" ประจำปี 2561

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว "ปั่น-ปลูกกระเจียว เที่ยวภูเก้า-ภูพานคำ" ประจำปี 2561

15 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว "ปั่น-ปลูกกระเจียว เที่ยวภูเก้า-ภูพานคำ" ประจำปี 2561 ซึ่งเริ่มปั่นจักรยาน  ณ บริเวณสวนสุขภาพอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนดระยะทางรวม 63 กิโลเมตร ระหว่างทางมีกิจกรรมปลูกกระเจียว จำนวน 2,000 ต้น และต้นไม้อื่นๆ  ณ บ้านดงบาก-วังมน แวะเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อย และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์บ้านวังมน พร้อมแถลงข่าว "จังหวัดหนองบัวลำภู มุ่งสู่ความน่าอยู่ น่าเที่ยว" และมอบเกียรติบัตรให้แก่ชมรมนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักปั่นจักรยาน จากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย ขอนแก่น และหนองบัวลำภู ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

zb1

zb2

zb4

zb5

zb6

zb7

zb8

zb9

zb10

zb11

zb12

zb13

zb14

zb15

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชิวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชิวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

14 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำ-อุปโภคบริโภค โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้ไปขยายผลในชุมชน พร้อมมอบสิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำอุปโภค-บริโภคให้แก้โรงเรียนหรือชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 40 เครื่อง เพื่อดำเนินการติดตั้งและใช้ประโยชน์ต่อไป

za1

za2

za3

za4

za5

za6

za7

 

จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดงาน "มหกรรมขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์"

11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1"  (จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองบัวลำภู) เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561  ณ ตลาดโพศรีวิลเลจ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ca1

ca2

ca4

ca5

ca6

ca7

ca8

ca9

ca11

ca12

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และงานด้านยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

2 กันยายน 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม  ณ อาคารเอนกประสงค์วัดคลองเจรฺิญธรรมาวาส บ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกไผ่ แปลงเกษตรผสมผสาน ประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา

จากนั้น พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ "คืนคนดีสู่สังคม"  ณ เรือนจำหนองบัวลำภู และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนนัน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้การต้อนรับ

fa

sa1

sa2

sa3

sa4

sa5

sa6

sa8

fc

sa9

sa10

sa11

sa12

sa13

sa14

sa7

 

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

12 สิงหาคม 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  

07.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนำพสกนิกรชาวหนองบัวลำภูทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ณ วัดมหาชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู                                                

1x

4x

 

5x

 6x

09.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

10x

 

7x

8x

9x

 11x

19.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำข้าราชการ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

2x

12x

13x

 14x

 15x

 16x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป้นประธานเปิดการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงาน เช่น การทำขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรการสำรวจทำรหัสประจำต้นไม้ รหัสพิกัด การสำรวจเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช สัตว์ หินแร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมต่างๆ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 180731 0037

281436

281440

281439

281441

281443

 

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกรองน้ำ อุปโภค บริโภค แก่สถานศึกษา

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกรองน้ำ อุปโภค บริโภค แก่สถานศึกษา

31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นตัวแทน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกรองน้ำ อุปโภค บริโภค จำนวน 1 เครื่อง  ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีมีดำริให้จังหวัดหนองบัวลำภูส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวให้แก่โรงเรียนบ้านวังมนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีส่วนราชการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 180731 0056

 180731 0057

 180731 0047

 180731 0035

 180731 0071

 180731 0015

 180731 0003

 180731 0030

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

            28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.39 น.นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนำพสกนิกรชาวหนองบัวลำภูทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

            จากนั้นเวลา 08.30 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีทางศาสนามหามงคลลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมด้วยพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจำนวน 15 ทุน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

           และเวลา 19.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำข้าราชการ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 66 180728 0360

66 180728 0334

66 180728 0301

 

 

66 180728 0106

66 180728 0054

66 180728 0144

66 180728 0124

20180728 180728 0042

20180728 180728 006120180728 180728 0072

20180728 180728 0008

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา

25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายธนากร    อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 14 ต้น ปลูกต้นพะยูงต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 10,000 ต้น และกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) บริเวณพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมขุดลอกและกำจัดผักตบชวาระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ณ ลำห้วยเชียง ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภูด้วย

       และเวลา 10.30 น. แหล่งน้ำเสาเล้า บ้านกองแป่ม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เป็นปลาทั่วไป 400,000 ตัว ปลาบึก 67 ตัว และกุ้ง 50,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา และเป็นการขยายพันธ์เพิ่มปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำให้แหล่งน้ำในชุมชนด้วย โดยทั้ง 3 กิจกรรมมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

10

11

44

55

88

101

22

33

 

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2561

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

IMG 7510

IMG 7512

IMG 7515

IMG 7519

IMG 7525

จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

18 กรกฎาคม 2561 09.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนซึ่งมีหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชการต่างๆร่วมออกหน่วยบริการ พร้อมมอบพันธุ์ปลา มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และมอบถุงยังชีพเครื่องนุ่งหุ่มให้แก่ราษฎร โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  ณ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

332752

332750

332755

332756

332753

332754

332757

332758

332759

332760

332761

332750

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดิน เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 66 พันแปลง เราทำความดีด้วยหัวใจ"
  2. จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู
  3. จังหวัดหนองบัวลำภูออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  4. จังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อการพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56