จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดิน เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 66 พันแปลง เราทำความดีด้วยหัวใจ"

11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดิน เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 66 พันแปลง เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมอบให้แก่ประชาชนเจ้าของที่ดิน จำนวน 275 แปลง ณ ศาลาประชุมเมือง ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

322548

322549

322550

322551

จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น.
   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู
   ณ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
1
2
3
4
5
6

จังหวัดหนองบัวลำภูออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จังหวัดหนองบัวลำภูออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานหน่วยเคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

314005

314006

314007

314008

จังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อการพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายโชติ  เชื้อโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อการพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยงข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 IMG 7247
IMG 7249
IMG 7246
IMG 7248

จังหวัดหนองบัวลำภูประชุมจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวเพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานจัดการประชุมจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

293880

293959

293972

293957 1

293881 1

293882 3

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะเข้าร่วมชี้แจงโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะเข้าร่วมชี้แจงโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องการขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายธนากร   อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายโชติ  เชื้อโชติ รองผู้ว่าาชการจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวาระดังกล่าว   ณ ตึกภักดีบดินทร์  ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

66674

66699

66700

66810

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องเมืองลุ่มภู" สานสัมพันธ์ 3 จังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องเมืองลุ่มภู" สานสัมพันธ์ 3 จังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู

13 พฤษภาคม 2561 นายธนากร   อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องเมืองลุ่มภู" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และสานสัมพันธ์ 3 จังหวัด อุดรธานี หนองคาย  หนองบัวลำภู เส้นทางการปั่นฯ ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ชมทัศนียภาพพร้อมร่วมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำภู เริ่มจากศาลสมเด็จพระนเรศวร วัดมหาชัย น้ำตกเฒ่าโต้ ตลาดชุมชนห้วยเดื่อ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี วัดถ้ำกลองเพล ร่วมปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกต้นทองกวาว ณ บ้านห้วยทราย แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และสิ้นสุดที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูพานน้อย  ระยะทางการปั่นรวมประมาณ 50 กิโลเมตร โดยมีนักปั่นจาก 3 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน

32395207 966370643544130 3063303896802787328 o

44241

44243

32336759 2195510257133466 3012218933013905408 n

44244

44245

32323357 966367913544403 1462005402974552064 o

44248

32349516 966412473539947 1914072881499734016 o

32294257 966417303539464 5018233629663297536 n

 64254

32787656 2200790966612804 5191460449668825088 o 1

64395 

64400

64435

 

 

ปั่นสองน่อง ท่องเมืองลุ่มภู

จังหวัดหนองบัวลำภูกำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เพื่อสานสัมพันธ์ 3 จังหวัด อุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภูเส้นทางปั่นจักรยาน สนามสมเด็จพระนเรศวร(Start)-วัดมหาชัย-น้ำตกเฒ่าโต้-ตลาดชุมชนห้วยดื่อ-พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี-วัดถ้ำกลองเพล-ท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทราย/กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก-แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย(Finish)ตามลำดับhgfdd

 

 

230906

 

จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมหารือกำหนด Route การท่องเที่ยวภายใต้วิสัยทัศน์ "หนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว"

จังหวัดหนองบัวลำภู ปะชุมหารือกำหนด Route การท่องเที่ยว

ภายใต้วิสัยทัศน์ "หนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว"  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์    ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานหารือกำหนด Route การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจวบู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมภูพาคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 7  11

 7  2

68537

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมกิจกรรม "ปั่น 2 น่อง ท่องภูเก้า-ภูพานคำ"

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมกิจกรรม "ปั่น 2 น่อง ท่องภูเก้า-ภูพานคำ"

IMG 6127

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรม “ปั่น 2 น่อง ท่องภูเก้า-ภูพานคำ” ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อร่วมหารือการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย และส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาของจังหวัดหนองบัวลำภู

IMG 6125

IMG 6132

IMG 6126

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่  2/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ห้วง 6 เดือนแรกของปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2.rspg 250461

3.rspg 250461

4.rspg 250461

1.rspg 250461


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56