ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ ๓ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการรประชานในห้วงเทสาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ ๑ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการรประชานในห้วงเทสาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

      ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ ๓ พร้อมด้วยนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหนองบัวลำหนองบัวลำภู และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชนในนห้วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๖๒ พร้อมทักทายและมอบของให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางจุดตรวจ  จุดบริการประชาชนบริเวณสี่แยกบ้านวังหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

     จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ พร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด ณ จุดตรวจ จุดบริการประชาชนบริเวรหน้าวัดบูรพาราม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 29  2

 29  3

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีลงนาม MOU โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานพิธีลงนาม MOU โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร ให้เกษตรกรมีผู้รับซื้อผลผลิตที่แน่นอน โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพีธีฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

e1

e2

e3

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีปล่อยแถวตามแผนปฏิบัติการขุดรากถอนโคนอาชญากรรมทำบ้านเมืองน่าอยู่

16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. พลตำรวจโทสุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานพิธีปล่อยแถวตามแผนปฎิบัติการขุดรากถอนโคน อาชญากรรมทำบ้านเมืองน่าอยู่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับฟังการชี้แจงมอบนโยบายการปฏิบัติงานในการกวาดล้างอาชญากรรมให้ทุกหน่วยงานกวาดขัน เข้มงวด ในการปราบปรามอาชญากรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

d1

d2

d3

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงาน "แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2018" เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าของจังหวัด พร้อมส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างรายได้แก่ประชาชน

 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น.นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน "แพรพรรณ ลุ่มภูสู่สากล 2018" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าของจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายพร้อมทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12-16 พฤศจิกายน 2561 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแพรพรรณลุ่มภู การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงและจำหน่ายผ้าและสินค้า OTOP เด่นของจังหวัด รวมทั้งกิจกรรม ชม ชิม ช็อป แชะ แชร์ และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้อง ตลอดทั้ง 5 วัน ณ บริเวณลานสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู.

prae1

prae2

prae3

prae4

prae5

prae5 1

prae6

prae7

prae8

prae9

prae10

prae11

prae12

prae13

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช

จากนั้นในเวลา 08.00 น. ได้ประกอบพิธี วางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

ช่วงค่ำ เวลา 19.00 น. มีพิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  

yp1

yp2

yp3

yp4

yp5

yp6

yp11

yp7

yp8

yp9

yp10

yp12

yp13

yp14

 

22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ (KM) ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู

22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ (KM) ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู
 nb1
nb3
nb4
nb6
nb7
 
nb8
nb9
nb10
nb12
 nb13

18 ตุลาคม 2561 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนคนลุ่มภู ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู

18 ตุลาคม 2561 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนคนลุ่มภู ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู 

ot4

ot5

ot2

ot3

ot6

ot7

ot8

ot10

ot9

ot1

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

19 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด 4 กลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ และเป็นการสร้างพลังความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน 16 จังหวัด ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

lb1

lb2

lb3

lb4

lb5

lb6

lb7

lb8

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม LC1 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

la1

la2

la3

la4

la5

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว "ปั่น-ปลูกกระเจียว เที่ยวภูเก้า-ภูพานคำ" ประจำปี 2561

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว "ปั่น-ปลูกกระเจียว เที่ยวภูเก้า-ภูพานคำ" ประจำปี 2561

15 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว "ปั่น-ปลูกกระเจียว เที่ยวภูเก้า-ภูพานคำ" ประจำปี 2561 ซึ่งเริ่มปั่นจักรยาน  ณ บริเวณสวนสุขภาพอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนดระยะทางรวม 63 กิโลเมตร ระหว่างทางมีกิจกรรมปลูกกระเจียว จำนวน 2,000 ต้น และต้นไม้อื่นๆ  ณ บ้านดงบาก-วังมน แวะเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อย และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์บ้านวังมน พร้อมแถลงข่าว "จังหวัดหนองบัวลำภู มุ่งสู่ความน่าอยู่ น่าเที่ยว" และมอบเกียรติบัตรให้แก่ชมรมนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักปั่นจักรยาน จากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย ขอนแก่น และหนองบัวลำภู ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

zb1

zb2

zb4

zb5

zb6

zb7

zb8

zb9

zb10

zb11

zb12

zb13

zb14

zb15

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชิวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชิวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

14 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำ-อุปโภคบริโภค โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้ไปขยายผลในชุมชน พร้อมมอบสิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำอุปโภค-บริโภคให้แก้โรงเรียนหรือชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 40 เครื่อง เพื่อดำเนินการติดตั้งและใช้ประโยชน์ต่อไป

za1

za2

za3

za4

za5

za6

za7

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดงาน "มหกรรมขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์"
  2. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และงานด้านยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
  3. จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  4. จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

pvj1 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56