จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงาน "แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2018" เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าของจังหวัด พร้อมส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างรายได้แก่ประชาชน

 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น.นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน "แพรพรรณ ลุ่มภูสู่สากล 2018" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าของจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายพร้อมทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12-16 พฤศจิกายน 2561 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแพรพรรณลุ่มภู การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงและจำหน่ายผ้าและสินค้า OTOP เด่นของจังหวัด รวมทั้งกิจกรรม ชม ชิม ช็อป แชะ แชร์ และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้อง ตลอดทั้ง 5 วัน ณ บริเวณลานสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู.

prae1

prae2

prae3

prae4

prae5

prae5 1

prae6

prae7

prae8

prae9

prae10

prae11

prae12

prae13

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช

จากนั้นในเวลา 08.00 น. ได้ประกอบพิธี วางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

ช่วงค่ำ เวลา 19.00 น. มีพิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  

yp1

yp2

yp3

yp4

yp5

yp6

yp11

yp7

yp8

yp9

yp10

yp12

yp13

yp14

 

22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ (KM) ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู

22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ (KM) ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู
 nb1
nb3
nb4
nb6
nb7
 
nb8
nb9
nb10
nb12
 nb13

18 ตุลาคม 2561 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนคนลุ่มภู ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู

18 ตุลาคม 2561 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนคนลุ่มภู ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู 

ot4

ot5

ot2

ot3

ot6

ot7

ot8

ot10

ot9

ot1

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

19 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด 4 กลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ และเป็นการสร้างพลังความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน 16 จังหวัด ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

lb1

lb2

lb3

lb4

lb5

lb6

lb7

lb8

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม LC1 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

la1

la2

la3

la4

la5

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว "ปั่น-ปลูกกระเจียว เที่ยวภูเก้า-ภูพานคำ" ประจำปี 2561

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว "ปั่น-ปลูกกระเจียว เที่ยวภูเก้า-ภูพานคำ" ประจำปี 2561

15 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว "ปั่น-ปลูกกระเจียว เที่ยวภูเก้า-ภูพานคำ" ประจำปี 2561 ซึ่งเริ่มปั่นจักรยาน  ณ บริเวณสวนสุขภาพอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนดระยะทางรวม 63 กิโลเมตร ระหว่างทางมีกิจกรรมปลูกกระเจียว จำนวน 2,000 ต้น และต้นไม้อื่นๆ  ณ บ้านดงบาก-วังมน แวะเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อย และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์บ้านวังมน พร้อมแถลงข่าว "จังหวัดหนองบัวลำภู มุ่งสู่ความน่าอยู่ น่าเที่ยว" และมอบเกียรติบัตรให้แก่ชมรมนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักปั่นจักรยาน จากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย ขอนแก่น และหนองบัวลำภู ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

zb1

zb2

zb4

zb5

zb6

zb7

zb8

zb9

zb10

zb11

zb12

zb13

zb14

zb15

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชิวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชิวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

14 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำ-อุปโภคบริโภค โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้ไปขยายผลในชุมชน พร้อมมอบสิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำอุปโภค-บริโภคให้แก้โรงเรียนหรือชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 40 เครื่อง เพื่อดำเนินการติดตั้งและใช้ประโยชน์ต่อไป

za1

za2

za3

za4

za5

za6

za7

 

จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดงาน "มหกรรมขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์"

11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1"  (จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองบัวลำภู) เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561  ณ ตลาดโพศรีวิลเลจ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ca1

ca2

ca4

ca5

ca6

ca7

ca8

ca9

ca11

ca12

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และงานด้านยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

2 กันยายน 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม  ณ อาคารเอนกประสงค์วัดคลองเจรฺิญธรรมาวาส บ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกไผ่ แปลงเกษตรผสมผสาน ประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา

จากนั้น พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ "คืนคนดีสู่สังคม"  ณ เรือนจำหนองบัวลำภู และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนนัน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้การต้อนรับ

fa

sa1

sa2

sa3

sa4

sa5

sa6

sa8

fc

sa9

sa10

sa11

sa12

sa13

sa14

sa7

 

 

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

12 สิงหาคม 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  

07.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนำพสกนิกรชาวหนองบัวลำภูทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ณ วัดมหาชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู                                                

1x

4x

 

5x

 6x

09.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

10x

 

7x

8x

9x

 11x

19.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำข้าราชการ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

2x

12x

13x

 14x

 15x

 16x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกรองน้ำ อุปโภค บริโภค แก่สถานศึกษา
  3. จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา
  4. จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา


 

pvj1 

นายชัยธวัช  เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 2222

นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56