> การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 2/2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
หมวด: ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการ
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561 16:56
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561 16:56
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561 16:56
เขียนโดย Paodinho
ฮิต: 330

1.แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2.กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3.ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพื่อเลือนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค

4.ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

5.แบบรายงานการจัดวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบวันที่ 1  ตุลาคม  2561

6.บัญชีสรุปผลการประเมินและการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561