> สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

♦ นภ 0017.1/ว3896 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

♦ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

♦ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0507/4270 ลว. 13 ก.พ. 61 (มติ ครม. ลว. 13 ก.พ. 61)

 

 

 


 

thanakorn011059

นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Chote59 Web

นายโชติ  เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

3.Weangchai60 1

นายเวียงชัย  แก้วพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 9 พ.ย. 2560 

 

mail moi160x56

plan4yy 

Plan2561 160x56

Plan2562160x56

pmqa4.0

ITA nb

agri2160x56